KRAŠ, KI-KI TV SPOT
Glavni zadatak In Vida agencije bio je osmisliti brend kampanju za novo pakiranje Ki-Ki bombona koja će izazvati emocije i povezati brend s igrom. Nakon stvaranja kreativnog koncepta, produkcije i montaže, potrebno je bilo i adaptirati spot za sve zemlje Adriatica regije. Osnovni komunikacijski cilj kampanje je stvaranje WOW efekta kod djece, a osnovne komunikacijske niti vodilje na temelju kojih je stvoren spot su Ki-Ki ples i igra.
GODINA: 2016.
KLIJENT: KRAŠ

Imaš izazov i nisi siguran od kuda krenuti?

Skip to content